Gazetka 12.01.2020r. - 19.01.2020 r.

Święto Chrztu Pańskiego

"A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego."

Ewangelia św. Mateusza

Od chrztu.

Opis chrztu Jezusa w Jordanie zasługuje na uwagę z tego powodu, że pozwala nam spotkać się z Osobami Boskimi, z całą Trójcą Przenajświętszą. Właśnie ta scena nad Jordanem stwarza – jak żadna inna – pierwszorzędną przesłankę dla wnioskowania, że jest Jeden Bóg, ale w Trzech Osobach. Ojciec poprzez swoją wypowiedź najlepiej uwiarygadnia zbawczą misję swojego Syna. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa można odczytać jako wyraz jedności Osób Boskich, ale można widzieć w tym również zapowiedź zstąpienia Parakleta na tych, którzy oddadzą Jezusowi swoje życie.

Ojcowie Kościoła interpretowali chrzest Jezusa między innymi jako uświęcenie wody chrzcielnej dla całej późniejszej misji Kościoła. Takie spojrzenie nie jest obce także współczesnej teologii. Od chrztu Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność: nauczał, czynił znaki i cuda, przebaczał, rozgrzeszał, pocieszał... Jego misja doprowadziła Go na krzyż, ale też do chwalebnego zmartwychwstania i wiecznego królowania. Podobnie każdy z nas poprzez chrzest wstępuje na drogę życia z Jezusem: słucha i głosi słowo Boże, stara się pełnić wolę Najwyższego, czyni wysiłki skierowane na bycie miłosiernym względem bliźnich. W tym wszystkim nie brakuje też cierpienia, może i wielkiego, ale podobnie jak nasz Pan zmartwychwstaniemy i będziemy razem z Nim królować na wieki. A początkiem jest chrzest...