Papieskie orędzie w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

„OCHRZCZENI I POSŁANI: KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA W MISJI NA ŚWIECIE”

Drodzy bracia i siostry, Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża Benedykta XV (30. 11. 1919 r.).

Czytaj więcej...

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów.

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Czytaj więcej...

Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale.

Sierpień to miesiąc traktowany jest jako czas abstynencji od alkoholu. W tym roku przypada 35. rocznica zobowiązania naszego narodu do trzeźwości za sprawą Kościoła Katolickiego. Obecnie mamy jeszcze dodatkowe okazje obligujące do głębszej refleksji i trzeźwego przeżywania jubileuszu narodzin Solidarności, rocznicy powstania Warszawskiego czy cudu nad Wisłą.

Statystyki pokazują, że wolność zdobytą z takim trudem nie zawsze wykorzystujemy z rozsądkiem. Alkohol w Polsce jest dostępny przez całą dobę. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz ostrzegał nas, że „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”.

Czytaj więcej...

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019.

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia proces degradacji społecznej.
W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.
Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka mężów i młodzieńców do MB Piekarskiej

Tegoroczna pielgrzymka mężów i młodzieńców do MB Piekarskiej będzie w niedzielę 26 maja. Na pielgrzymkę zapisywać się można w zakrystii. Koszt pielgrzymki 20 zł. Dzieci jadące z ojcami mają przejazd darmowy. Wyjazd o godz. 6.00 z przystanku obok SP 10. Tegoroczną pielgrzymkę wpiszemy w myśl przewodnią Programu Duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na rok 2018/2019: "W mocy Bożego Ducha".

Czytaj więcej...